Stöd till barn, ungdom och familj

Barn och kanin, foto: Johan Nygren

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. I FN:s barnkonvention står inskrivet att barn och ungdomar har rätt till ett gott liv.

Den generella inriktningen är att alla så långt som möjligt ska erbjudas hjälp på hemmaplan och i det egna nätverket. Barnets behov ska stå i centrum.

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*