Vård- och omsorgsprogrammet

sköterska och patient

Kurser som ingår i Vård- och omsorgsprogrammet:

Vård och omsorgsarbete 1, 200 poäng
Vård och omsorgsarbete 2, 150 poäng
Medicin 1, 150 poäng
Hälsopedagogik, 100 poäng
Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
Psykologi1, 50 poäng
Psykiatri 1, 100 poäng
Specialpedagogik 1, 100 poäng
Vård och omsorg vid demensvård, 100 poäng

Fördjupningskurser:
Äldres hälsa och livskvalitet 200 poäng
Akutsjukvård 200 poäng
Specialpedagogik 2, 100 poäng + Kost och munhälsa, 100 poäng
Psykiatri 2, 200 poäng

Aktuell litteraturlista får du i samband med att du är antagen.

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om programstruktur och examensmål. Länk till Skolverkets hemsida

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*