Val till år 2 och 3

Från årskurs 2 på Vård- och omsorgsprogrammet på Ellwynska skolan kan du välja att studera kurser mot följande yrkesutgångar: 
 

1. Omsorg - barn, äldre och funktionsnedsatta


Äldreomsorg

Kurser: Äldres hälsa och livskvalitet och Barnhälsovård.

Detta val förbereder för arbete inom kommunala verksamhet, exempelvis inom äldreomsorg, funktionshinder eller barnhabilitering. Fördjupningen kan också ge ökade kunskaper inför exempelvis sjuksköterskestudier.

 2. Sjukvård, akutsjukvård och rehabilitering

Från en ambulans

Kurser: Akutsjukvård och Medicin 2

Detta val förbereder för arbete inom landstingsverksamhet, exempelvis på sjukhus. Kan också ge ökade kunskaper inför exempelvis sjuksköterske- eller sjukgymnaststudier.

3. Samhälle och psykiatri


Psykiatri


Kurser: Psykiatri 2 och Samhällsbaserad psykiatri.

Detta val förbereder för arbete inom exempelvis psykiatri. Kan också ge utökade kunskaper inför vidare studier till exempelvis polis eller socionom.

Val av studieförberedande och yrkesförberedande paket inför årskurs 3:

1. Studieförberedande: Svenska 3 och Engelska 6.
Detta paket leder till att kraven för grundläggande högskolebehörighet uppfylls. För att kunna söka till högskola och universitet krävs dessa kurser. (För yrkeshögskola gäller yrkesexamen som grundläggande behörighet.)

2. Yrkesförberedande: Specialpedagogik 2 och Friskvård och hälsa
Detta paket leder till ökad yrkeskunskap och förbereder ytterligare för yrkeslivet.Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*