Arbetsplatsförlagt lärande

Elever på Kullbergska sjukhuset

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) kan du som elev göra inom hemtjänst, service/äldreomsorgsboende, handikappomsorg, psykiatri eller sjukvård. I årskurs 3 gör du ett gymnasiearbete som fördjupningskurs och du kan även göra en del av din APL utomlands.

Vad är APL?
Enligt gymnasieförordningen ska du som läser på ett yrkesprogram vara ute på praktik minst 15 veckor. På Vård- och omsorgsprogrammet på Ellwynska skolan erbjuder vi 22 veckors praktik under din gymnasietid.

APL på Vård- och omsorgsprogrammet
Vård och omsorgsprogrammet består av både teori och praktik. Vi tror på att våra studerande behöver befästa de teoretiska kunskaperna med att praktiskt få utföra dem innan de kommer ut i olika vårdyrken eller studerar vidare.

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information