Utlämnande av personuppgifter

Vid utlämnande av personuppgifter måste sekretesslagen och bestämmelser enligt Personuppgiftslagen (PUL) beaktas. Alla uppgifter om namn, personliga data och bilder av personal och elever, som ska användas i olika offentliga sammanhang, ska godkännas, skriftligt eller muntligt av berörd elev eller anställd personal.

I övrigt ska personuppgifter behandlas på korrekt sätt och i enlighet med god sed. Allt i enlighet med PUL. Information som lyder under sekretesslagen ska behandlas med varsamhet och respekt och ett sekretessformulär ska skrivas under av alla anställda och även de elever som befinner sig ute på APU.

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*