Upptäckt och rapportering av skador/skadegörelse

Rapportering av skadegörelse sker via expedition till polisen och kommunskyddet. Särskild instruktion om detta finns tillgänglig på skolan.

I skolans ordningsregler finns tydlig information om skadeståndsregler för elever. En särskild blankett för anmälan om skador på yttre och inre miljö ska fyllas i av all personal vid upptäckt. Elever rapporterar till lärare för vidare information till expedition och rektor för åtgärd.

Eventuella skador ska åtgärdas snarast.

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*