Inbrottsskydd

Skolan har inbrottslarm på samtliga byggnadskroppar. Inbrottslarmet är tidsinställt, morgon och kväll, då endast en dörr används som entré.

Nyckel/korthanteringen sköts av assistent och personal kvitterar ut personliga nycklar/kort. Om nyckel/kort försvinner av någon anledning görs anmälan till skolans expedition och rektor tar beslut om byte av låssystemet då stor risk för att obehörigt intrång kan göras i byggnaderna.

Vid inbrott och stöld på skolan görs en polisanmälan av expeditionspersonal eller rektor. Skolan tar inte ekonomiskt ansvar för de personliga saker som förvarats på skolan och stulits. Därför är det viktigt att det finns en privat hemförsäkring.

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*