Försäkringar

Alla elever är olycksfallsförsäkrade under skoltid, beträffande omfattning se försäkringsbesked.

Vid resor och övrig verksamhet i skolans regi omfattas alla elever och personal av en tjänstereseförsäkring; beträffande omfattning se försäkringsbesked.

Används egen bil vid resor i tjänsten gäller den egna bilens trafikförsäkring med dess villkor, skolan har således inget åtagande för täckande av ev skadekostnader på bilen.

Trafikförsäkringen ger förare och passagerare ett bra skydd mot personskador.

Vid lån av skolans Macdatorer gäller undertecknade avtal vid stöld eller skador. Vid lån av skolans övriga material gäller elevs/personals hemförsäkring. Ett kontraktsformulär fylls i vid hemlån.

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*