Förebyggande skyddsarbete

Utbildning av elevskyddsombud ska ske varje läsår. 

På arbetsplatsträffar, skolkonferenser, elevråd och samverkansgrupp finns arbetsmiljö som en stående punkt på dagordningen.

Se även informationen om brandskyddsarbete.

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*