Brandskydd

Byggnaderna är utrustade med automatiskt brandskydd. Sensorer finns utplacerade enligt föreskrift och utrymningsövningar genomföres varje halvår. Utrustningen kontrolleras kontinuerligt av ansvarig personal. Brandredskap är utplacerade på strategiska platser i byggnaderna.

Utrymningsplan finns i varje arbetsrum och är väl känd av personal och elever. Där finns uppsamlingsplatser angivna vid utrymning.

I kursen arbetsmiljö och säkerhet utbildas eleverna i bland annat brandskydd. Förebyggande skyddsarbete genomförs på internkontroller en gång per halvår. Detta sker tillsammans med KFAB:s personal, skyddsombud från personalen och eleverna och rektor.

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*