Besöksrutiner

På Ellwynska skolan gäller följande för besökare:

  • Besöket ska vara planerat och informerat i förväg
  • Vid spontana besök tar expeditionspersonalen genast kontakt med ansvarig lärare om besök är möjligt vid denna tidpunkt.
  • En anmälan görs av besökaren på expeditionen och en besöksbricka skrivs ut och undertecknas.
  • Besökaren undertecknar en besökslista. (Vid behov begärs legitimation)
  • För att undvika att delar av skolan blir väntsal för besökare, ska besökaren ha som mål att delta i lektioner eller göra studiebesök i lokalerna.

Personal och elever uppmanas till att vara uppmärksamma på och till skolledning omedelbart rapportera om någon besökare inte bär föreskriven ID-handling, uppträder märkligt, avvikande eller om man på annat sätt kan ifrågasätta besökarens närvaro i skolan.

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*