Ogiltig frånvaro

Ogiltig frånvaro är all frånvaro som inte är anmäld sjukfrånvaro, beviljad ledighet eller annan verksamhet kopplad till skolan till exempel elevrådsarbete och projekt. Läs hela vår handlingsplan för ogiltig frånvaro i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*