Handlingsplan mot alkohol och narkotika

Gymnasieskolan i Katrineholm skall vara drogfri. Som elev får man inte befatta sig med droger och inte vistas på skolan i berusat/påverkat tillstånd.

Med droger avses i denna handlingsplan narkotika, alkohol, dopingmedel och lösningsmedel/drivgas som sniffas.

Skolan ska verka aktivt för samarbete mellan hem, elever, socialtjänst och polis för att i första hand förebygga missbruk, i andra hand tidigt upptäcka och vidta åtgärder mot missbruk.

Vår handlingsplan mot alkohol och narkotika finns i högerspalten. 

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*