Ordningsregler

Skolan är en mötesplats för många ungdomar och vuxna. Vi tillbringar många arbetstimmar här och därför är det viktigt att vi alla trivs och känner oss trygga. Vård- och omsorgsprogrammet ska ge insikt i hur vi möter och kommunicerar med andra människor. Den demokratiska värdegrund som uttrycks i skollag och läroplan betonar också starkt människors lika värde. Vi på skolan är en del av samhället och följer de lagar och regler som gäller.

Se våra ordningsregler i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Ordningsregler