Historik

1966 startade vårdbiträdes- och undersköterskeutbildningar i en källarlokal på Malmgatan (nuvarande restaurang Olympos). Skolan benämndes Vårdyrkesskolan.

I samband med gymnasiereformen 1971 startade den tvååriga vårdlinjen för elever som avslutat grundskolan i utbildningslokaler på Kullbergska sjukhuset. 

Lokalerna blev för små vilket innebar att skolan flyttades till de nuvarande lokalerna årsskiftet 1978/79: en tillbyggd överläkarvilla uppförd av överläkare Carl Ellwyn 1922. Skolan bytte namn till Vårdgymnasiet.

1994 genomfördes den två senaste gymnasiereformen vilket resulterade i att Omvårdnadsprogrammet blev ett av de sjutton treåriga gymnasieprogrammen.

Den 1 juli 1998 bytte skolan huvudman: Katrineholms kommun övertog huvudmannaskapet från landstinget.

Den 8 juni 1999 bytte skolan namn till Ellwynska skolan.

2011 genomfördes en ny gymnasiereform och det blev ett yrkesprogram, Vård och omsorgsprogrammet.  

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*