Arbetsplatsen

Ellwynska skolan ska vara en plats där det råder trygghet och trivsel. Vi strävar efter att alla elever ska få goda förutsättningar inför fortsatta studier vid högskola, universitet eller annan eftergymnasial utbildning och arbetslivet. Lärarna ingår i arbetslag som arbetar för ökad samverkan mellan de olika ämnena inom programmet.

Hög och aktuell kompetens

De studerande ska uppleva:

 • Att skolan ger en god förberedelse för yrkeslivet och fortsatta studier.
 • Att skolan bidrar till deras personliga utveckling.
 • Att skolans krav på dem är tydliga och stimulerande.
 • Att lärarna har goda ämneskunskaper, pedagogisk skicklighet, kunskaper om skolans mål, social kompetens och intresse för helheten.

Identitet och självständighet

 • Skolan har en egen och känd profil.
 • En tydlig beslutsordning med tydlig ansvarsfördelning.
 • Studierna anpassas till elevernas erfarenheter, möjligheter och önskemål.
 • Eleverna får undervisningsuppdrag.

God inre miljö

De studerande ska uppleva att Ellwynska skolan erbjuder:

 • trivsel
 • god miljö präglad av en helhetssyn
 • individuell omsorg
 • personligt intresse för eleverna och deras utveckling
 • ett demokratiskt förhållningssätt och möjlighet till inflytande.
Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*