Agneta Henriksson Fogelberg - Förstelärare

Agneta Henriksson Fogelberg har varit lärare sedan 1982 och de senaste åtta åren har hon arbetat som speciallärare på Ellwynska skolan. Hon undervisar bland annat elever som läser svenska som andraspråk på grundskolenivå. Om någon elev behöver arbetsro så kan han eller hon få jobba med Agneta. I rollen ingår mycket föräldrakontakt, vilket Agneta tycker är jätteroligt, och en hel del administrativa uppgifter. Agneta ordnar alternativa verktyg så som till exempel inlästa läromedel, till de elever som behöver det.

En riktigt bra dag på jobbet beskriver Agneta så här: ”När eleverna är nöjda är jag nöjd. Jag blir överlycklig när jag når fram till eleverna och märker att jag kan göra skillnad. Det kan vara tröstande ord eller någon förklaring som når fram. Arbetet är mycket varierande och jag stortrivs.”

Sedan våren är Agneta Förstelärare på Ellwynska skolan. Det är en nytillsatt tjänst som innebär att man ska driva skolutveckling inom olika områden. Agneta har valt specialpedagogiska frågor eftersom det är hennes intresseområde som speciallärare. ”Alla elever ska få det stöd och den hjälp som de behöver för att klara sina studier på gymnasiet”, säger Agneta. Att vara Förstelärare innebär också att man stöttar processer med sina arbetskamrater för att hitta nya lösningar som kan gynna eleverna.

På Ellwynska skolan arbetar vi mycket med bemötande och det tycker Agneta är jätteviktigt speciellt som våra elever ska ut i arbetslivet och möta människor. ”Arbetet börjar här inne på skolan där i bemöter varandra med respekt. ”

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*