Skolkonferens

Skolkonferensen är skolans organ för informationsutbyte, samråd och diskussioner  mellan elever, personal och rektor.

De båda grupperna ska ha lika många representanter.  Elevrådet utser vilka elever som ska ingå i skolkonferensen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*