Klassråd

Varje klass har schemalagda klassråd en gång per vecka. På klassrådet för klassen diskussion om sin skol- och studiesituation.

Frågor som lyfts i klasserna förs vidare till elevrådet eller elevskyddsombuden genom klassens valda representanter.

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*