Elevskyddsombud

Skolans elevskyddsombud arbetar med arbetsmiljöfrågor i både den, både vad gäller den fysiska och den psykosociala miljön. De har ett särskilt uppdrag att vara observanta och meddela brister i arbetsmiljön till rektor.

Elevskyddsombuden deltar bland annat vid skyddsronder, internkontroller, i planering av ombyggnation och på arbetsmiljömöten. Elevskyddsombuden kan också hålla i temadagar och andra aktiviteter.

Enligt lag ska det finnas minst två elevskyddsombud per program på skolan, men inom Katrineholms gymnasieskolor är de betydligt fler än så.

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*