Elevråd


Ellwynska skolans elevråd 2016/2017.
Foto: Photomic

Elevrådet består av representanter från samtliga klasser på skolan. Elevrådet har regelbundna möten, varannan vecka, där representanterna kan lyfta frågor som diskuterats i klasserna.

En elevrådsstyrelse arbetar vidare med frågorna och synpunkterna och lyfter dem i möten med rektor, elevombudsman, utbildningschef och/eller nämnd.

Elevrådsstyrelsen ansvarar även för att förbereda möten, föra protokoll samt arrangera olika evenemang som temadagar och andra festligheter.

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*