16 mars 2015

Vad är egentligen APL?

Vi pratar mycket om APL på våra yrkesprogram. Men vad är det egentligen och hur fungerar organisationen kring kontakten med den sektor som man utbildar inom? Och vad tycker egentligen eleverna? Nedan får du veta hur det går till på Ellwynska skolan och Vård- och omsorgsprogrammet. Elev på APL
Elev på APL.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, finns på alla nationella yrkesprogram på gymnasiet. Minst 15 veckor av utbildningen ska bestå av APL. På Vård- och omsorgsprogrammet ges inte några inriktningar vilket kan ge större möjlighet för utbildningsanordnare att specialisera sig och skapa intressanta kurspaket för att passa lokala och regionala behov. APL kan ses som utbildning på en framtida arbetsplats.

På Ellwynska skolan ger vi eleverna 25 veckors APL inom vård- och omsorg. Våra elever gör APL inom äldreomsorg under första året. Under årskurs två är eleverna ute i verksamheter med funktionsnedsatta eller dementa. Åk tre gör eleverna APL inom akutsjukvård och psykiatri, dessutom gör eleverna gymnasiearbete som är 2-4 veckors APL inom den valda yrkesutgången

APL-samordnare Marie A
APL-samordnare på Ellwynska skolan är Marie Axelsson.

Vår APL-samordnare heter Marie Axelsson. Det är Marie som sköter samverkan mellan skolans värld och framtida arbetsgivare. Hon ordnar och fördelar platser till alla våra elever och ser till att de har en handledare på plats när de kommer till sin APL-plats. Hon informerar våra elever och ser till så att alla får ett välkomstbrev och kontaktuppgifter. Marie utbildar också handledare i handledarskapet. Handledarna har en mycket viktig roll i elevernas lärande, de är med och ger underlag för bedömning när läraren ska sätta betyg.

Marie sitter med i skolans programråd. I programrådet sitter representanter från Vård- och omsorgsförvaltningen, Landstinget Sörmland och regionssjukhuset Karsudden. I rådet finns också rektor och elever på skolan. Genom programrådet kan näringslivsrepresentanterna vara med och påverka de inriktningar som ges på just Ellwynska skolan. Rådet kan disktutera nuläge och framtid och både skola och de olika aktörerna kan vara informerade om varandras verksamheter.


Logga för Vård- och omsorgscollege

Ellwynska skolan är med i Vård- och omsorgscollege vilket innebär att vi fått en kvalitetsstämpel som utbildare inom vårt område. Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar aktivt för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Kvalitetssäkringen borgar för att eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb.

Elev Amanda  
Amanda går ut från Vård- och omsorgsprogrammet i vår.

Amanda Nilsson går i årskurs 3 på Ellwynska skolan. Hennes gymnasietid börjar närma sig sitt slut och efter studenten väntar sommarjobb på akuten. Redan nu jobbar hon på timmar på ett handikappboende och hon har fått ett erbjudande till, om timvikariat inom psykiatrin.  Amanda har redan från början varit mest intresserad av akutsjukvård. Under sin studietid har hon bland annat gjort APL på Karsudden, på ett handikappboende, inom äldreomsorgen och på akuten. Hon säger att APL gör att man förstår teorin, det blir på riktigt. Amanda berömmer alla sina handledare som hon har träffat under sina APL-perioder och säger att de alla har velat lära ut och att de har varit engagerade i henne som elev. Till framtida elever som ska ut på sin första APL vill Amanda ge rådet: Visa att du vill lära dig saker, var intresserad och våga fråga om det är något som du inte förstår. När man söker jobb kan man skicka med sina omdömen från APL, säger Amanda.

Nu när arbetet på akuten hägrar så säger Amanda att hon tar med sig erfarenheter från alla sina APL-perioder. Hon har bland annat lärt sig mycket om bemötande av människor med olika vårdbehov.  Amanda tror att alla i klassen har sommarjobb. De nyutbildade får oftast börja på timmar och kanske vara på fler ställen innan man får det fasta jobbet. Men det kan vara bra att man lär känna fler, får fler referenser, och kanske får erfarenheter från många olika områden inom vården. Många väljer också att utbilda sig vidare på YH-utbildningar, högskolor och universitet.

Så skola, elever och arbetsgivare inom vård- och omsorg är nöjda med APL som koncept. När det inte fungerar så lär sig de berörda något varje gång och det finns tid att rätta fel under utbildningstiden så att det blir bra i ”skarpt läge”. För det är allas vårt huvudsyfte, att få yrkesskicklig personal till vård - och omsorgssektorn. I juni slutar 45 elever på Ellwynska skolan. På skolan sitter flera anslag om sommarjobb som eleverna kan söka. Vi önskar alla elever lycka till och hoppas att de får sitt första fast jobb inom kort, eller hittar sin utbildningsväg vidare inom vården.

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*