23 april 2014

PLAN Sverige

Tisdagen den 22 april fick våra elever som läser Engelska 6 besök på en av sina lektioner. Kristin Elmqvist från organisationen PLAN Sverige informerade och höll i workshops. Kristin från PLAN

Kristin berättade bland annat att de arbetar utifrån barnkonventionen. Den internationella barnrättsorganisationen Plan har verksamhet i 50 länder i Latinamerika, Afrika och Asien. Plan gör det möjligt för 78 miljoner barn och deras familjer att påverka och förbättra sin livssituation.

Elever i workshops

Denna föreläsning var en del av arbetet kring hållbar utveckling som eleverna i Engelska 6 jobbar med. Fokus var på flickor och deras situation. PLAN Sverige driver just nu projektet Utbilda varje flicka och så här står det på deras hemsida om projektet:

"Utbilda varje flicka!

En av fem flickor i världen berövas rätten till en utbildning. Varje dag tas flickor ur skolan, gifts bort när de ännu är alldeles för unga och blir fast med en framtid utan egna val. Detta vill vi ändra på! Plan arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter uppfyllda. Våra program når ut till både flickor och pojkar."

Läs gärna mer om PLAN Sverige:

http://plansverige.org/om-plan

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*