21 november 2013

Min väg efter Ellwynska skolan

Min väg efter Ellwynska

Den 26 november återvänder några av våra gamla elever till Ellwynska skolan för att dela med sig av sin väg efter gymnasiet. Några av dem arbetar som undersköterskor men inom olika områden som t.ex. akuten, handikappomsorgen och på Karsudden. Vi kommer att få besök av poliser, en biträdande chef och elever som idag studerar till sjuksköterska respektive brandman. Alla kommer att berätta om sina yrkes och studieval och ge nuvarande elever tips och inspiration inför framtiden.

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*