24 april 2015

Gymnasiearbete pågår!

Elin och Ebba går i årskurs 3 på Vård- och omsorgsprogrammet. De har båda valt yrkesutgången "Sjukvård, akutsjukvård och rehabilitering" och de genomför just nu kursen Gymnasiearbete som omfattar 100 poäng. Under fyra veckor kommer de att knyta ihop sina samlade kunskaper från tre år på gymnasiet.

Elin och Ebba

Tjejerna säger att kursen Gymnasiearbetet bekräftar att de har lärt sig väldigt mycket under sin gymnasietid. De märker att de kan en hel del så det handlar inte så mycket om att lära sig nya saker. Gymnasiearbetets praktiska delar så som rollspel gör att de får möjighet att göra fel i en lärsituation och lära av det innan skarpt läge. Denna metod används bland annat på Sjuksköterskeprogrammet och även ute i verksamheter. Till exempel ambulanspersonal övar på situationer som kan uppstå för att vara förberedda.

HLR och MiniAnne

Alla vårdlärare är högst involverade under Gymnasiearbetet och de arbetar alla ambitiöst och engagerat och ger våra ungdomar de bästa förutsättningarna för att kunna arbeta på under kursens gång. Ett hektiskt schema då gymnasiearbetet omfattar:

- Kunskapsinhämtning om svårt sjuka patienter ( kol, diabetes, stroke med mera). I metodövningsrum tar de puls, blodtryck och venprover.
- Eleverna väljer ett område att fördjupa sig inom och gör presentationer för varandra.
- Praktisk examination med fallbeskrivningar om svårt sjuka patienter. Genomförs genom rollspel bland annat. 
- Diskussioner och bemötande av svårt psykiskt sjuka människor
- Övningar i HLR och examination
- Två veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande)

blodtryck

Elin och Ebba tycker att det har varit roliga veckor då de har arbetat med Gymnasiearbetet. De närmsta två veckorna ska Elin vara på Operation och Ebba på Akuten. Där slutför de gymnasiearbetet med två veckors APL. Sen är det bara slutet kvar. Full fart mot 13 juni och studentexamen! 

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*