24 augusti 2015

Friluftsdag

Idag träffas alla våra elever på Stalls Backe och har friluftsdag. Bland annat så har till exempel Lag Rabarberpaj bildats, dagen till ära, med elever från alla årskurser. Syftet är att lära känna varandra och lösa uppgifter ihop. Bland annat genomförs "strutboll", "spindelnätet" och "rockringen". Om du undrar var det kan vara för uppgifter så får du en hint genom att se bilderna nedan:

Rockringen

Lag rabarberpaj

Spindelnätet

Lagbild

Strutboll

Michee med flera

Stalls Backe

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*