11 maj 2012

Temavecka om sex och samlevnad

Under totalt fem dagar under vecka 19 och 20 har eleverna i årskurs två en temavecka om sex och samlevnad. Varje dag arbetar elever och lärare kring ett nytt tema. De teman som arbetas med är:

  • Tema pornografi, media och könsroller
  • Tema sex och kultur
  • Tema sex, hälsa och prevention
  • Tema sex och funktionsnedsättning
  • Tema HBTQ

Tanken med temaveckan är att öppna upp för diskussioner och belysa  alla människors olikheter. Fokus för temaveckan är framförallt genus och jämställdhet. Elevernas utvärderingar efter att veckan precis börjat är mycket positiva och lyfter upp att det har varit varierande och att lärarna visat stort engagemang i arbetet kring temat.

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*