13 september 2012

Samarbete mellan Socialpsykiatrin och Ellwynska skolan

Samarbete mellan Socialpsykiatrin och Ellwynska skolan

I kursen Hälsopedagogik har eleverna i årskurs 1 skapat bilder på temat
"Vad som är viktigt i mitt liv".
Bilderna kommer att visas under socialpsykiatrins kulturvecka 1-5 oktober. Tanken är att besökarna på utställningen ska tolka bilderna och försöka bilda sig en uppfattning om vad som är viktigt i tonåringars liv.

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*