3 oktober 2012

En hjälpande hand

Tre elever på Ellwynska skolan har valt välgörenhet när de driver ett UF-företag. Om du vill komma i kontakt med dem för att hjälpa till med insamlingen till barnfamiljer i Litauen kan du kontakta: enhjalpandehanduf@hotmail.se

Hör tjejerna berätta mer: http://kkuriren.se/manskligt/1.1555677

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*