6 maj 2011

Valbara fördjupningskurser

Under 6 veckor läser eleverna i årskurs 3 valbara fördjupningskurser riktade mot sjukvård med praktik på sjukhus, psykiatri med praktik på Karsudden, utvecklingsstörning/funktionshinder med praktik inom handikappomsorgen,  rehabilitering/habilitering, geriatrik med besök ute i olika rehabverksamheter och friskvård med  inriktning mot kondition och kost.

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*