12 maj 2011

Temavecka sex och samlevnad

Under vecka 20 kommer årskurs 2 att ha en vecka där man fokuserar på sex och samlevnadsfrågor. Alla ämnen kommer att arbeta med temat och vi får besök av representanter från RFSL och Ungdomsmottagningen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*