17 mars 2010

Lärare från Ellwynska skolan besökte NovaMedTechs mässa

Två lärare från Ellwynska skolan hade tillfälle att besöka NovaMedTechs innovationsmässa som hölls i Linköping den 16 mars.

NovaMedTech arbetar med att ta fram innovationer för hälso- och sjukvården genom ett samarbete mellan vården, universiteten (forskning) och industrin.

Under förmiddagen hölls föreläsningar där representanter för fyra Europeiska presenterade sina visioner för framtidens vård. Fokus låg på tele-montering med hjälp av så kallad smart textil. Kläder och sängkläder som innehåller sensorer som mäter hjärtrytm, och så vidare.

Under eftermiddagen hölls två föreläsningar om möjligheterna att finansiera nya innovationer.

Eftermiddagen avslutades med en paneldebatt där föreläsarna deltog.

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

NovaMedTech