16 november 2009

Elevskyddsombudsutbildning

Elevskyddsombuden på gymnasieskolorna på utbildning den 24 november klockan 12-15 i KTS-salen.

SECO  utbildar under en eftermiddag alla våra ombud för att de ska bli mera delaktiga i sin arbetsmiljö.
Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*