28 maj 2010

Eleverna berättar om sin utlandspraktik

Vi är fem elever från Ellwynska skolan som varit på utlands APU i Kaunas, Litauen.

I Kaunas är praktiken förlagd till barnhabiliteringshemmet Vaggan.
Vaggan eller Lopselis som det heter på litauiska har under ett par år varit mottagare av material och pengar som samlats in av elever på Ellwynska skolan.

Vi blev åtföljda av några av våra lärare på både dit och hemresan och det var med stor glädje som de kunde se hur både lokaler och verksamhet utvecklats från förra året. Vi fick prova på att jobba på flera avdelningar på Vaggan och hann även med att göra ett studiebesök på universitetssjukhuset.

Sjukhusbesöket var givande och möjligheten finns att nästa års praktik i Kaunas kommer att förläggas halva tiden här och andra delen på Lopselis.

Vi hade jättetrevligt och tyckte att det varit intressant upplevelse och vi rekommenderar verkligen nästa års elever i årskurs 3 att söka utlands APU i Litauen.

Vi har även skrivit en resedagbok på nätet där du kan se bilder och läsa mer om våra upplevelser.

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*