6 november 2013

Gymnasieskolorna lyfter!

Artikelbild från KK
I en artikel i KK från den 5 november berättas det att Katrineholms gymnasieskolor är en av tre kommuner i landet som för tredje året i rad visar på förbättrade studieresultat. Vi rankas på plats 15 av landets kommuner när det gäller andel elever som får grundläggande behörighet för högskole- och universitetsstudier inom tre år. Vi ligger på plats 20 när det gäller elever som gjort klart sina gymnasiestudier på tre år.

Det sociala klimatet är viktigt och trivs eleverna har de hög närvaro. I KK står det att goda relationer  på skolan och stort elevinflytande kan betyda mycket för den som är skoltrött. KK:s reporter besökte Ellwynska skolan och pratade med våra elever Klara, Emma och Rebecca. De instämmer i slutsatsen att den sociala miljön är viktigt för trivsel och närvaro och de betonar att lärarna är viktiga. Här känner man igen alla, säger en av tjejerna.

Läs mer här om SKL:s öppna jämförelser här

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*