Kvalitetsredovisning

Skolorna upprättar egna kvalitetsredovisningar som revideras årligen. De beskriver verksamheterna och deras utveckling samt hur man arbetar för att nå målen i kommunens skolplan.

 Kvalitetsredovisning 2015

Skicka ett tips om sidan till någon
Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*