IT-plan för Duveholmsgymnasiet

Duveholmsgymnasiets IT-plan beskriver bakgrunden till hur vårt arbete med digitalisering har vuxit fram, hur arbetet är organiserat, krav på användande och olika typer av stöd för framför allt lärare. IT-planen är också framåtsyftande och anger utvecklingsområden för kommande läsår. Som en del av IT-planen finns vår handlings-plan Digitalt lärande i undervisningen (Dliu), utveckling av 1-1 på Duveholmsgymnasiet.

Vårt utvecklingsarbete utgår från vad skolan som organisation har behov av och målen som vi arbetar med uttrycks både i vår handlingsplan, Dliu, samt i stycket utvecklings-områden. Uppsatta mål/utvecklingsområden utvärderas varje år och i samband med det så revideras IT-planen.

IT-plan för Duveholmsgymnasiet (PDF)

Skicka ett tips om sidan till någon
Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*