Kontakt

I Duveholmsgymnasiets entré finns en bemannad reception som hjälper elever och personal med information om schema, salar, bokningar med mera. Av säkerhetsskäl hänvisas alla besökare till receptionen för att anmäla sig och kvittera ut en besöksbricka. Utan besöksbricka avvisas obehöriga personer från skolan.

Öppettider för receptionen:
måndag-fredag klockan 9-15. Övrig tid hänvisas besök till expeditionen.

Besöksadress:
Västgötagatan 37
641 80 Katrineholm

Telefon personalrum: 0150-574 89
Telefon reception: 0150-574 30
E-post: duveholmsgymnasiet@katrineholm.se

Sjukanmälan

Elever

Elever frånvaroanmäler sig via schemat i Lärknuten, till mentor via telefon.

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare loggar in med BankID/e-legitimation på www.lärknuten.se och anmäler frånvaro direkt i Lärknuten på elevens schema. När man loggar in finns information på startsidan, hur man anmäler frånvaro för sitt barn.

Vårdnadshavare som ännu inte har BankID/e-legitimation gör frånvaroanmälan till elevens mentor via telefon eller e-post. Kontaktuppgifter hittar du på skolans hemsida under respektive arbetslag i menyn till vänster.

Observera att frånvaroanmälan måste ske före dagens första lektion.

 

Klagomålshantering

Katrineholms Kommun Bildningsförvaltningen har rutiner för klagomålshantering på rektors-/förskolechefsnivå och på huvudmannanivå. Klagomålet kan lämnas till personal, rektor/förskolechef eller Bildningsförvaltningen. Varje elev och vårdnadshavare ska vid utbildningens start ges skriftlig och muntlig information om skolans rutiner för klagomål. Rutiner finns tillgängliga i Lärknuten och på skolornas hemsidor. Ett klagomål är en offentlig handling och kan begäras ut.

Anmäl klagomål via e-tjänst eller blankett

Skicka ett tips om sidan till någon
Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*