Vatten och avlopp

Två unga pojkar som häller vatten på varandra

För att säkerställa att invånarna i Katrineholms kommun förses med friskt dricksvatten arbetar vi på samhällsbyggnadsförvaltningen med tillsyn av de vattenverk som finns inom kommunen. Vi arbetar också med inventeringar och tillsyn av enskilda avloppsanläggningar, så att dessa uppfyller dagens krav på rening av avloppsvatten. Rent avloppsvatten leder till att vi får rena sjöar och vattendrag, minskar övergödningen och minskar risken för smittspridning. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. 

Här nedan kan du läsa mer om dricksvatten, enskilda avlopp och ladda ned våra blanketter kopplade till enskilda avlopp och avloppsanläggningar.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*