Övergångsställen

Skylt som anger övergångsställeMånga olyckor som inträffar vid obevakade övergångsställen leder till att oskyddade trafikanter  skadas svårt eller dödas.

För att öka trafiksäkerheten förbättrar Trafikverket och kommunerna trafikmiljön vid övergångsställen genom att bygga till exempel:

  • upphöjda övergångsställen
  • avsmalningar
  • refuger
  • så kallade "kuddar".

Säkerhet

Det finns en risk för att övergångsstället inger en falsk trygghet om den gående förväntar sig att fordonet ska stanna och därmed inte är lika försiktig. För att ett övergångsställe ska bli riktigt säkert krävs att fordonen kör högst 30 kilometer i timmen. Vid högre hastigheter är risken stor för svåra eller dödliga skador.

Väjningsplikt

Väjningsplikt gäller bara vid obevakade övergångsställen. Väjningsplikten innebär att alla fordonsförare även cyklister ska lämna företräde för gående som är ute på eller på väg ut på övergångsstället. Vid gångpassager som inte är markerade får gående vänta tills fordonet har passerat.

Trots väjningsplikten är gående alltid skyldiga att se sig för.

Fordonsförare är oftast inte skyldiga att lämna cyklister företräde. Cyklister får korsa vägen när det kan ske utan fara. Om du leder cykeln räknas du däremot som gående.

Gångpassage eller övergångsställe

  • Ett övergångsställe är markerat med målade linjer och vägmärke. Ett övergångsställe är bevakat om trafiken regleras med trafiksignal eller av polis.
  • En ordnad gångpassage är utformad för att ge trafiksäkerhet, framkomlighet och tydlighet.
  • En gångpassage är där gående korsar körbanan i samma plan, för att det är naturligt eller för att de styrs dit genom utformningen av gatan eller vägen.

Mer information kan du läsa i trafikförordningen:
Trafikförordningen kapitel 2 § 5 och 61 samt kapitel 7 § 4.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Trafikförordningen