Trafikregler

Bild: Gatukorsning i kvällsljus, foto: Johan Nygren

Kör trafiksäkert!

Visa hänsyn och var uppmärksam vid gatukorsningar, övergångsställen och cykelbanor.

Våra trafikregler gäller överallt, både på vägarna och i terrängen (det vill säga allt som inte är väg). Trafikreglerna är till för alla trafikanter. De gäller inte bara för bilister, bussförare, mc-förare och lastbilsförare utan även för dig som cyklar eller går.

Det är regeringen som fastställer Sveriges vägmärken och andra anordningar. Från den 1 juni 2007 gäller en ny vägmärkesförordning (2007:90). Du kan ta del av gällande trafikregler och vägmärken på Transportstyrelsens webbplats, se länk i högerspalten.

Du kan läsa mer om trafikregler för övergångsställen och gågator.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*