Trafikinformation

Trafik

Här hittar du information om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Vid frågor om arbeten kontakta ansvarig byggherre.

Mejerigatan

Mejerigatan, söder om Vingåkersvägen, är avstängd för arbete med gång- och cykelpassage. Arbetet innebär att gång- och cykelpassagen breddas och korrigering av hastighetssäkringen (guppet) till rätt lutning.
Färdigt: vecka 49.
Entreprenör: Tranab.

Vallavägen

På Vallavägen (vid Östra skolan) bygger vi ett upphöjt övergångsställe för en trygg och säker trafikmiljö.
När: ombyggnationen startar 31 oktober.
Färdigt: vecka 48.
Entreprenör: NCC 

Avstängning Linnévägen/Hantverkaregatan

När: måndag 31 oktober till vecka 49.

Del av Hantverkaregatan stängs av för utfartstrafik mot Linnévägen. Trafik från Hantverkaregatan hänvisas till Tegnérvägen-Drottninggatan. Anledningen bakom avstängningen är att vi bygger upphöjd korsning och gångpassage, samt skapar planteringar vid Linnévägen/Hantverkaregatan för en säker trafikmiljö.

Avstängning del av Eriksbergsvägen

När: måndag 5 september
Var: Eriksbergsvägen stängs av för södergående trafik från korsningen Eriksbergsvägen/Linnévägen till Talltullen. 
Tidsperiod: avstängningen kommer vara i cirka 2 månader.

Från och med måndag 5/9 stänger vi av del av Eriksbergsvägen för södergående trafik - från korsningen Eriksbergsvägen/Linnévägen till Talltullen. Södergående trafik kommer att hänvisas till att ta Linnévägen-Vasavägen-Oppundavägen. Även gång- och cykelbanan kommer vara avstängd på södergående sida.

Avstängningen sker i samband med att ombyggnationen av genomfarten startar (från genomfart till stråk). Vi inleder arbetet med att omvandla sträckan Tegnérvägen - Åsgatan från trafikled till stadsgata med mer utrymme för träd, plantering och möbleringszoner. Vi kommer att smalna av de befintliga körfälten från fyra körfält till två. Detta ger utrymme för stadskvalitéer som grönska, gång- och cykelytor samt bil- och cykelparkering. Målet är att utveckla stråket och omvandla den större vägen till en trevlig stadsgata. Vi kommer dessutom att göra om korsningen Linnévägen/Eriksbergsvägen till cirkulationsplats. Den nya cirkulationsplatsen kommer bidra till lägre hastigheter och samtidigt öka tryggheten och framkomligheten.

Karta som visar hur trafiken kommer att ledas om

Klicka på bilden för att förstora den i webbläsaren (separat fönster)

Korsningen Eriksbergsvägen/Linnévägen stängs av för genomfart 

När: 17 oktober till 4 november.
Var: korsningen Eriksbergsvägen/Linnévägen

Södergående trafik hänvisas till Djulögatan-Malmgatan-ICA Nära (Linnévägen) eller Linnévägen-Vasavägen-Oppundavägen (som redan finns anvisat idag).

Norrgående trafik hänvisas till Linnévägen-Malmgatan-Eriksbergsvägen. 

Karta över centrala Katrineholm som visar området där avstängningen sker, plus vägnamn

Linnévägen
I kvarteret Hästen pågår husbyggen. I samband med byggnationen kan det periodvis förekomma trafikstörningar på angränsande gator: Linnévägen, Vasavägen och Tegnervägen.

Byggherre: KFAB
Mer information om husbygget på Linnévägen

Kontaktuppgifter:

Katrineholms kommun

Växel 0150 - 570 00
Risklinjen 0150 - 571 69 (felanmälan och skaderisk)

Trafikverket

Kundtjänst 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
eskilstuna@trafikverket.se
www.trafikverket.se

KFAB

Växel 0150-571 00
www.kfab.se

eller Linnévägen-Vasavägen-Oppundavägen (som redan finns anvisat idag) 

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*