Trafikinformation

Trafik

Här hittar du information om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Vid frågor om arbeten kontakta ansvarig byggherre. 

Del av Kungsgatan stängs av för byggnation av gång- och cykelväg
Nu förlänger vi gång- och cykelvägen på Kungsgatan (sträckan Fredsgatan-Köpmangatan) och planterar nya träd utmed sträckan. Under byggnationen kommer Kungsgatan (sträckan Fredsgatan-Köpmangatan) att vara avstängd i norrgående körfält. Södergående trafik (från centrum och Resecentrum) leds om via Köpmangatan och in bakom Lindengymnasiet och fram till Fredsgatan. Trafik i norrgående riktning (in mot centrum) kommer att ha möjlighet att köra i det vänstra körfältet på Kungsgatan under byggnationen.

När: 12 september till och med 31 oktober.
Ansvarig/entreprenör: Katrineholms kommun/Maskinring Sörmland.
Mer information: Hans Gahn, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-
572 17. E-post: Hans UC Gahn.

Så här leds trafiken om under byggnationen (för trafik i södergående riktning)Se hur trafiken leds om på kartan

Klicka på bilden för att förstora den i ett separat fönster.

Reparation av Gersnäsbron
Under vecka 37-43 kommer gång- och cykelvägen till Gersnäsbron som går över riksväg 52 i Katrineholm att vara avstängd.

Detta beror på att bron måste lyftas bort från vägen och repareras på annan plats. Det innebär att gång- och cykeltrafiken över Gersnäsbron under den här perioden leds om via cykelvägen som går parallellt med Bievägen och Riksväg 56.

När: vecka 37 till 43. 
Ansvarig/entreprenör: Katrineholms kommun/Martinssons
Mer information: projektledare Magnus Rostedt, magnus.rostedt@katrineholm.se 

 

Reparation av gång- och cykelvägsbron vid Djulökvarn
Under vecka 38-46 kommer gång- och cykelvägsbron vid Djulökvarn att vara avstängd.

Detta beror på att bron ska repareras. Det innebär att gång- och cykeltrafiken vid Djulökvarn under den här perioden leds om på Norrköpingsvägen.

När: vecka 38 till 46. 
Ansvarig/entreprenör: Katrineholms kommun/Martinssons
Mer information: projektledare Magnus Rostedt, magnus.rostedt@katrineholm.se
 

Stockholmsvägen
Vi fortsätter ombyggnationen av Katrineholms nya stråk genom att förbättra trafikmiljön på Stockholmsvägen (sträckan Vasabron – Vallavägen). Vi planterar träd i mitten av körbanan, förbättrar den södra gång- och cykelvägen, bygger gång- och cykelpassage över Stockholmsvägen och belyser sträckan. 

Närvecka 34 till 42. Trafiken i Katrineholm kommer att påverkas på olika sätt av vägarbetet i cirka 10 veckor. 
Ansvarig/entreprenör: Katrineholms kommun
Mer information: Se omvandling av genomfarten till stråk. 

Trafikavstängning som gäller bilar, bussar och tung trafik

Trafik i norrgående riktning (från centrum) kommer att ledas om via Storgatan – Bievägen och följer tillfällig vägvisning mot väg 55, 56 och 57 under veckorna 34-42. In- och utfart vid korsningen Vallavägen/Stockholmsvägen är avstängd 34-36. Trafik i södergående riktning (från Lövåsen in mot centrum) kommer att ledas in på vänster/respektive höger körfält beroende på byggetapp. Trafik från Lövåsen till Lasstorp hänvisas via Bievägen veckorna 34-42.

Från och med 18/9 är infarten österifrån in mot Vallavägen samt utfart västerut från Vallavägen öppnad.
Vi har flyttat vårat arbetsområde på södra sidan av refugen för våra fortsatta markarbeten som kommer att fortlöpa till vecka 41.

Trafikavstängning som gäller gång- och cykeltrafikanter

Under veckorna 34-38 är norra gång- och cykelbanan avstängd från Vallavägen fram till den västra gångöverfarten. Vecka 37-42 är södra cykel- och gångbanan längs med Stockholmsvägen avstängd. 

Sörmlandstrafiken förändrar sina turer p.g.a. vägarbetet enligt följande

Gäller perioden 2017-08-21 kl 06:30 - 2017-10-22 kl 17:00

Med anledning av en ombyggnation av korsningen Stockholmsvägen/Vallavägen samt 
beläggningsarbeten kommer all fordonstrafik norrut mot Flen, Köping att omledas till andra gator. Trafiken mot centrum rullar kvar på Stockholmsvägen.

  • Linje 2 till Norr indras under byggtiden. Linjesträckningen till Lövåsen förändras enligt följande: Resecentrum - Fabriksgatan - Trädgårdsgatan - Fågelgatan - Industrigatan - Österleden till cirkulationsplatsen med Blåklockan. Returen körs i omvänd ordning.
  • Alla hållplatser på Norr indras tillfälligt under byggtiden.
  • I Lövåsen indras hållplatserna Stocholmsvägen, Lövåsen, Vassmogatan, Mossvägen, Starrvägen, Bussgaraget och Videvägen.
  • Linjerna 414, 683, 780 kör enligt ordinarie linjesträckning mot Resecentrum. Mot Flen/Äsköping ändras sträckningen enligt följande: Resecentrum - Fabriksgatan - Trädgårdsgatan - Fågelgatan - Industrigatan - Österleden - Stockholmsvägen och så vidare.
  • Hållplatserna Stockholmsvägen och Lövåsen indras.
  • Linje 700 kör enligt ordinarie linjesträckning mot Resecentrum - Vingåker. Linje 700 mot Eskilstuna kör sträckan Resecentrum - Fabriksgatan - Trädgårdsgatan - Fågelgatan - Industrigatan - Österleden - Stockholmsvägen och så vidare mot Eskilstuna.
  • Hållplatserna Stockholmsvägen och Lövåsen indras tillfälligt. Vid färd mot Eskilstuna indras hållplatsen Kullbergska sjukhuset och ersätts av hållplatsen Trädgårdsgatan.

Karta över trafiksituationen på Stockholmsvägen, kartunderlag: Mats Fredriksson
Klicka på bilden för att förstora den i ett separat fönster.

Talltullen
Talltullen byggs om från trafikplats till en välkomnande Katrineholmsentré. Trafikmiljön kommer bland annat att förbättras för gående och cyklister och ska andas trygghet och säkerhet. Talltullen utvecklas dessutom med två nya cirkulationsplatser som kommer att bidra till lägre hastigheter och samtidigt öka tryggheten och framkomligheten. 

Från och med vecka 38 har biltrafik möjlighet att köra som vanligt i Talltullen och i de nya cirkulationsplatserna. Inga trafikomledningar kommer att finnas. Tidvis kan viss störning i trafiken ske då arbetet med ombyggnationen fortsätter. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. 

Närombyggnationen av Talltullen beräknas vara färdigt under november 2017.
Ansvarig: Katrineholms kommun och NCC.
Mer information: Se omvandling av genomfarten till stråk. 

Linnévägen
I kvarteret Hästen pågår husbyggen. I samband med byggnationen kan det periodvis förekomma trafikstörningar på angränsande gator: Linnévägen, Vasavägen och Tegnervägen.

Byggherre: KFAB
Mer information om husbygget på Linnévägen

Kontaktuppgifter:

Katrineholms kommun

Växel 0150 - 570 00
Risklinjen 0150 - 571 69 (felanmälan och skaderisk)

Trafikverket

Kundtjänst 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
eskilstuna@trafikverket.se
www.trafikverket.se

KFAB

Växel 0150-571 00
www.kfab.se

eller Linnévägen-Vasavägen-Oppundavägen (som redan finns anvisat idag) 

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*