Trafikinformation

Trafik

Här hittar du information om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Vid frågor om arbeten kontakta ansvarig byggherre. 

Talltullen
Talltullen byggs om från trafikplats till en välkomnande Katrineholmsentré. Trafikmiljön kommer bland annat att förbättras för gående och cyklister och ska andas trygghet och säkerhet. Talltullen utvecklas dessutom med två nya cirkulationsplatser som kommer att bidra till lägre hastigheter och samtidigt öka tryggheten och framkomligheten. 

Biltrafik kommer ha möjlighet att passera dubbelriktat under byggtiden och på tillfälliga körvägar. Tidvis kan viss störning ske. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. Vid Oppundavägens norra sida kommer omledning ske via Frejgatan och Torsgatan.

När3 april till och med hösten 2017.
Ansvarig: Katrineholms kommun och NCC.
Mer information: Se omvandling av genomfarten till stråk. 

Bild som visar trafiksituationen vid ombyggnationen av Talltullen

Klicka på bilden för att förstora den i ett separat fönster.

Dalagatan

Under vecka 26-28 kommer det att utföras beläggningsarbete på Dalagatan.

Arbetet innebär trafikstörningar och i vissa fall trafikavstängningar under delar av tiden som arbetet pågår.

Under vecka 30-32 kommer beläggningsarbete att utföras i korsningen Oppundavägen-Läroverksgatan-Dalagatan, även detta kommer att innebära trafikstörningar.

Vi ber er att ha överseende med detta och köra försiktigt!

 

Linnévägen
I kvarteret Hästen pågår husbyggen. I samband med byggnationen kan det periodvis förekomma trafikstörningar på angränsande gator: Linnévägen, Vasavägen och Tegnervägen.

Byggherre: KFAB
Mer information om husbygget på Linnévägen

Kontaktuppgifter:

Katrineholms kommun

Växel 0150 - 570 00
Risklinjen 0150 - 571 69 (felanmälan och skaderisk)

Trafikverket

Kundtjänst 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
eskilstuna@trafikverket.se
www.trafikverket.se

KFAB

Växel 0150-571 00
www.kfab.se

eller Linnévägen-Vasavägen-Oppundavägen (som redan finns anvisat idag) 

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*