Trafikinformation

Trafik

Här hittar du information om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Vid frågor om arbeten kontakta ansvarig byggherre.

Avstängning del av Eriksbergsvägen

När: måndag 5 september
Var: Eriksbergsvägen stängs av för södergående trafik från korsningen Eriksbergsvägen/Linnévägen till Talltullen. 
Tidsperiod: avstängningen kommer vara i cirka 2 månader.

Från och med måndag 5/9 stänger vi av del av Eriksbergsvägen för södergående trafik - från korsningen Eriksbergsvägen/Linnévägen till Talltullen. Södergående trafik kommer att hänvisas till att ta Linnévägen-Vasavägen-Oppundavägen. Även gång- och cykelbanan kommer vara avstängd på södergående sida.

Avstängningen sker i samband med att ombyggnationen av genomfarten startar (från genomfart till stråk). Vi inleder arbetet med att omvandla sträckan Tegnérvägen - Åsgatan från trafikled till stadsgata med mer utrymme för träd, plantering och möbleringszoner. Vi kommer att smalna av de befintliga körfälten från fyra körfält till två. Detta ger utrymme för stadskvalitéer som grönska, gång- och cykelytor samt bil- och cykelparkering. Målet är att utveckla stråket och omvandla den större vägen till en trevlig stadsgata. Vi kommer dessutom att göra om korsningen Linnévägen/Eriksbergsvägen till cirkulationsplats. Den nya cirkulationsplatsen kommer bidra till lägre hastigheter och samtidigt öka tryggheten och framkomligheten.

Karta som visar hur trafiken kommer att ledas om

Klicka på bilden för att förstora den i webbläsaren (separat fönster)

Fabriksgatan - cykelgarage

Vi bygger ett cykelgarage vid busstationen/järnvägen för enklare pendling med hållbara färdmedel. Byggnationen innebär tidvis störning av gång- och cykeltrafiken längs Fabriksgatans norra gång- och cykelbana. Arbetet beräknas vara färdigt mitten av september 2016. Läs mer om cykelgaraget här

Byggstart: 13 juni 2016.
Ansvarig: Katrineholms kommun. 

Åsgatan/Jungfrugatan

Vi smalnar av gatan och bygger gångpassage vid korsningen Åsgatan/Jungfrugatan för en säkrare trafikmiljö
Byggstart: 22 augusti.
Färdigt: september 2016.
Ansvarig: Katrineholms kommun och NCC.

Värmbolsvägen/Hjortstigen

Vi bygger gång- och cykelpassage vid korsningen Värmbolsvägen/Hjortstigen för en bättre och säkrare trafikmiljö.
Byggstart: 11 augusti 2016 (beräknas vara färdigt i slutet av augusti).
Ansvarig: Katrineholms kommun.  

Linnévägen

I kvartert Hästen pågår husbyggen. I samband med byggnationen kan det periodvis förekomma trafikstörningar på angränsande gator: Linnévägen, Vasavägen och Tegnervägen.

Byggherre: KFAB
Mer information om husbygget på Linnévägen

Oppundavägen

I kvarteret Hunden pågår husbyggen. I samband med byggnationerna kan det periodvis förekomma trafikstörningar på angränsande gator: Oppundavägen, Villagatan och Prinsgatan.

Byggherre: PG Bygg Katrineholm AB
Mer information om byggnationerna utmed Oppundavägen

Kontaktuppgifter:

Katrineholms kommun

Växel 0150 - 570 00
Risklinjen 0150 - 571 69 (felanmälan och skaderisk)

Trafikverket

Kundtjänst 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
eskilstuna@trafikverket.se
www.trafikverket.se

KFAB

Växel 0150-571 00
www.kfab.se

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*