Trafikinformation

Trafik

Här hittar du information om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Vid frågor om arbeten kontakta ansvarig byggherre. 

Stockholmsvägen
Vi fortsätter ombyggnationen av Katrineholms nya stråk genom att förbättra trafikmiljön på Stockholmsvägen (sträckan Vasabron – Vallavägen). Vi planterar träd i mitten av körbanan, förbättrar den södra gång- och cykelvägen, bygger gång- och cykelpassage över Stockholmsvägen och belyser sträckan. 

Närvecka 34 till 42. Trafiken i Katrineholm kommer att påverkas på olika sätt av vägarbetet i cirka 10 veckor. 
Ansvarig/entreprenör: Katrineholms kommun
Mer information: Se omvandling av genomfarten till stråk. 

Trafikavstängning som gäller bilar, bussar och tung trafik

Trafik i norrgående riktning (från centrum) kommer att ledas om via Storgatan – Bievägen och följer tillfällig vägvisning mot väg 55, 56 och 57 under veckorna 34-42. In- och utfart vid korsningen Vallavägen/Stockholmsvägen är avstängd 34-36. Trafik i södergående riktning (från Lövåsen in mot centrum) kommer att ledas in på vänster/respektive höger körfält beroende på byggetapp. Trafik från Lövåsen till Lasstorp hänvisas via Bievägen veckorna 34-42.

Trafikavstängning som gäller gång- och cykeltrafikanter

Under veckorna 34-38 är norra gång- och cykelbanan avstängd från Vallavägen fram till den västra gångöverfarten. Vecka 37-42 är södra cykel- och gångbanan längs med Stockholmsvägen avstängd. 

Sörmlandstrafiken förändrar sina turer p.g.a. vägarbetet enligt följande

Gäller perioden 2017-08-21 kl 06:30 - 2017-10-22 kl 17:00

Med anledning av en ombyggnation av korsningen Stockholmsvägen/Vallavägen samt 
beläggningsarbeten kommer all fordonstrafik norrut mot Flen, Köping att omledas till andra gator. Trafiken mot centrum rullar kvar på Stockholmsvägen.

  • Linje 2 till Norr indras under byggtiden. Linjesträckningen till Lövåsen förändras enligt följande: Resecentrum - Fabriksgatan - Trädgårdsgatan - Fågelgatan - Industrigatan - Österleden till cirkulationsplatsen med Blåklockan. Returen körs i omvänd ordning.
  • Alla hållplatser på Norr indras tillfälligt under byggtiden.
  • I Lövåsen indras hållplatserna Stocholmsvägen, Lövåsen, Vassmogatan, Mossvägen, Starrvägen, Bussgaraget och Videvägen.
  • Linjerna 414, 683, 780 kör enligt ordinarie linjesträckning mot Resecentrum. Mot Flen/Äsköping ändras sträckningen enligt följande: Resecentrum - Fabriksgatan - Trädgårdsgatan - Fågelgatan - Industrigatan - Österleden - Stockholmsvägen och så vidare.
  • Hållplatserna Stockholmsvägen och Lövåsen indras.
  • Linje 700 kör enligt ordinarie linjesträckning mot Resecentrum - Vingåker. Linje 700 mot Eskilstuna kör sträckan Resecentrum - Fabriksgatan - Trädgårdsgatan - Fågelgatan - Industrigatan - Österleden - Stockholmsvägen och så vidare mot Eskilstuna.
  • Hållplatserna Stockholmsvägen och Lövåsen indras tillfälligt. Vid färd mot Eskilstuna indras hållplatsen Kullbergska sjukhuset och ersätts av hållplatsen Trädgårdsgatan.

Karta över trafiksituationen på Stockholmsvägen, kartunderlag: Mats Fredriksson
Klicka på bilden för att förstora den i ett separat fönster.

Talltullen
Talltullen byggs om från trafikplats till en välkomnande Katrineholmsentré. Trafikmiljön kommer bland annat att förbättras för gående och cyklister och ska andas trygghet och säkerhet. Talltullen utvecklas dessutom med två nya cirkulationsplatser som kommer att bidra till lägre hastigheter och samtidigt öka tryggheten och framkomligheten. 

Biltrafik kommer ha möjlighet att passera dubbelriktat under byggtiden och på tillfälliga körvägar. Tidvis kan viss störning ske. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. Vid Oppundavägens norra sida kommer omledning ske via Frejgatan och Torsgatan.

När3 april till och med hösten 2017.
Ansvarig: Katrineholms kommun och NCC.
Mer information: Se omvandling av genomfarten till stråk. 

Bild som visar trafiksituationen vid ombyggnationen av Talltullen

Klicka på bilden för att förstora den i ett separat fönster.

Dalagatan

Under vecka 26-28 kommer det att utföras beläggningsarbete på Dalagatan.

Arbetet innebär trafikstörningar och i vissa fall trafikavstängningar under delar av tiden som arbetet pågår.

Under vecka 30-32 kommer beläggningsarbete att utföras i korsningen Oppundavägen-Läroverksgatan-Dalagatan, även detta kommer att innebära trafikstörningar.

Vi ber er att ha överseende med detta och köra försiktigt!

 

Linnévägen
I kvarteret Hästen pågår husbyggen. I samband med byggnationen kan det periodvis förekomma trafikstörningar på angränsande gator: Linnévägen, Vasavägen och Tegnervägen.

Byggherre: KFAB
Mer information om husbygget på Linnévägen

Kontaktuppgifter:

Katrineholms kommun

Växel 0150 - 570 00
Risklinjen 0150 - 571 69 (felanmälan och skaderisk)

Trafikverket

Kundtjänst 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
eskilstuna@trafikverket.se
www.trafikverket.se

KFAB

Växel 0150-571 00
www.kfab.se

eller Linnévägen-Vasavägen-Oppundavägen (som redan finns anvisat idag) 

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*