Stråket genom Katrineholm

Har du hört talas om Katrineholms nya stråk? Det är sträckan som går mellan norra infarten till Katrineholm (vid Biltema) och Djulö Kvarn. Sträckan kallas även för ”genomfarten”. Men Katrineholms nya stråk är allt annat än en genomfart. Under hösten 2016 startade ombyggnationen – det är dags att förvandla genomfarten till ett levande och lustfyllt stråk. 

Illustration som gestaltar en del av stråket, illustration: SWECO
Klicka på bilden för att ladda ned gestaltningsprogrammet.

Från genomfart till stråk
Tänk dig ett stråk som är en levande del av staden, där cyklister, gående och bilister samsas om den gemensamma ytan. Genomfarten har upplevts som en barriär mellan de olika stadsdelarna. Det nya stråket ska skapa bättre förutsättningar att länka samman de olika stadsdelarna, och samtidigt ge mer utrymme åt invånarna att vistas i den offentliga miljön.

Ladda ned gestaltningsprogram för stråket
Är du nyfiken på hur den långsiktliga planen ser ut för stråket genom Katrineholm? Då ska du kika närmare på vårt gestaltningsprogram för stråket. Gestaltningsprogrammet är en hjälp i arbetet med att utforma det cirka 6 kilometer långa stråket så att allt hänger ihop. Du kan ladda ned programmet via länken i högerspalten.

Var går detta stråk?

Stråket genom Katrineholm avser sträckan mellan norra infarten till Katrineholm (trafikplats Heden vid förbifarten) och Djulö Kvarn. 

Karta över var stråket genom Katrineholm går

Det här sker 2016/2017
Utbyggnaden av stråket kommer att ske i etapper. Under 2016/2017 kommer följande ombyggnationer att påbörjas:

Ombyggnation av sträckan Tegnérvägen - Åsgatan

Skiss som visar utvecklingen av Eriksbergsvägen
Läs mer om planerna på sidorna 17 till 19 i gestaltningsprogrammet.

Här kommer vi fokusera på att omvandla gatan från trafikled till stadsgata med mer utrymme för träd, plantering och möbleringszoner. Vi kommer att smalna av de befintliga körfälten från fyra körfält till två. Detta ger utrymme för stadskvalitéer som grönska och gång- och cykelytor. Målet är att utveckla stråket och omvandla den större vägen till en trevlig stadsgata. 

Vi kommer dessutom att utveckla gång och cykelbana på båda sidorna av gatan enligt gestaltningsprogrammet och gång- och cykelplanen. 

Gång- cykelväg på sträckan Videvägen (ICA Maxi) - Vassmogatan (OKQ8)

Läs mer om planerna på sidorna 9 till 11 i gestaltningsprogrammet.

Idag är Stockholmsvägen (norr om Vassmogatan) en saknad länk i cykelnätetet i Katrineholm. Sträckan är även utpekad som ett snabbstråk för cyklister med prioriterad framkomlighet. För att skapa bättre tillgänglighet och öka trafiksäkerheten till och kring Lövåsens handelsområde kommer vi att fortsätta utveckla och bygga ut gång- och cykelnätet på sträckan. 

Det här innebär att diket på östra sidan läggs igen och en 4,0-4,5 meter bred separerad gång- och cykelväg kommer att skapas. Träd kommer dessutom att planteras i mitten av körbanan. Gång- och cykelvägen kommer sedan att belysas. 


Genomförda ombyggnationer

 Ny cirkulationsplats Linnévägen/Eriksbergsvägen

Skiss på cirkulationsplatsen vid Eriksbergsvägen/Linnévägen

Läs mer om planerna på sidan 19 i gestaltningsprogrammet.

Under 2016 färdigställdes korsningen Linnévägen/Eriksbergsvägen till cirkulationsplats, med målet att ge ett lugnare och jämnare trafikflöde. I dag är stråket ett stort skolstråk för oskyddade trafikanter. Den nya cirkulationsplatsen bidrar till lägre hastigheter och ökar samtidigt tryggheten och framkomligheten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Entreprenadingenjör Johan Ekstrand
Telefon: 0150 - 571 45
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*