Kvarteret Hunden

Illustration över Kvarteret Hunden, Arkitektbilder från Sahlén Arkitektur AB

Kvarteret Hunden i korthet

Inom kvarteret Hunden färdigställs just nu par- och enbostadshus i en trädgårds- och stadsmiljö. Byggnaderna längs Oppundavägen byggs i två våningar och övriga byggnader i området i ett plan. Tanken är att alla bostäder ska ha en egen trädgård och huset kommer att placeras runt gemensamma innegårdar.

Aktuellt

Den 7 mars 2014 togs det symboliska spadtaget för byggnationen av 23 hus i kvarteret Hunden. 

Totalt antal lägenheter: 23
Antal parhus: 5

Antal enbostadshus: 13
Byggherre: Sjötorps hus AB

Inflyttning vid Kvarteret Hunden, foto: Hanna Maxstad

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Avdelningschef Erik Bjelmrot
Telefon: 0150-571 96, 0730-85 99 55
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*