Kvarteret Violen

Kvarteret Violen färdigbyggt. Foto: Daniel Hjalmarsson

Kvarteret Violen i korthet

Kvarteret Violen är ett flerfamiljshus med 32 lägenheter och stod färdigt för inflyttning under november 2014. Huset har byggts i sex våningar. I byggnadens markplan finns möjligheter att skapa affärslokaler om behov uppstår. Hantverkaregatan kommer dessutom att byggas om till gångfartsgata. 

Bakgrund

Kvarteret Violen är ett centralt kvarter och omgärdas av Köpmangatan, Hantverkaregatan och Fredsgatan. I slutet av 50-talet sanerades kvarteret och den första delen med husen mot Fredsgatanstod klar 1958. På 70-talet fortsatte saneringen och 1977 öppnade Katrineholms första galleria i Violen-huset med bland andra ICA Violen och Hjalmar Petterssons Bokhandel. Med Violengallerian och närbelägna köpmannahuset Kvarnen har kvarteret stor betydelse för centrumhandeln.

Totalt antal lägenhetersom planeras: 32
Antal garageplatser: 24
Byggherre: Tegelstaden AB

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*