Kvarteret Hjorten

Skiss över hur kvarteret Hjorten ser ut när det är färdigbyggt, vy från Drottninggatan, skiss: WHITE ARKITEKTER AB

Kvarteret Hjorten i korthet

Vid Kvarteret Hjorten på Drottninggatan i Katrineholm pågår byggnation av ett flerbostadshus i 5–6 våningar. Under fastigheten kommer det att finnas ett garage med plats för 40 bilar. 

Totalt antal lägenheter som planeras: 60 (varav 20 kommer vara bostadsrätter).
Byggherre: Tegelstaden Bygg Ab

Läge
Kvarteret Hjorten är ett centralt kvarter som omgärdas av Kungsgatan i väster, Drottninggatan i öster, Djulögatan i norr och Tegnérvägen i söder. Nära till Stadsparken, Safiren, Järvenhallen och skolor.

Skiss över hur kvarteret Hjorten ser ut när det är färdigbyggt, skiss: WHITE ARKITEKTER AB

Översikt över kvarteret hjorten, Skiss: Olof Gynt, White arkitekter AB.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Avdelningschef Erik Bjelmrot
Telefon: 0150-571 96, 0730-85 99 55
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*