Katrineholms skatepark

Skatare prövar den nya skateparken, foto: Josefine Karlsson


Skateparken i korthet

Den 1 augusti 2014 kommer Katrineholms skatepark att invigas. Parken ligger alldels intill Lokstallet och utgör ett viktigt komplement till den verksamhet som Ung Kultur och Fritid bedriver på Perrongen.

Skateparkens uppbyggnad

Skateparken, byggd i betong, kommer att bli drygt 1200 kvm stor med street och poolytor. Parken består av flera områden med varierande svårhetsgrad vilket ger möjligheter för såväl amatörer som avancerade åkare. Streetdelen, som är den låga delen i parken, kommer att innehålla detaljer av det slag som finns i stadsmiljö som trappa, räcke/rails men mer. Denna del av parken smälter ihop med pooldelen som utgörs av nedsänkta skålar och gropar.

Folkhälsoprojekt

Skateparken kommer att bli en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna. Här samsas alla åldrar på brädor. Skateparken är ett folkhälsoprojekt då den ger möjlighet till motion och ett kulturellt projekt med plats för olika evenemang. Parken blir också ett besöksmål för alla de som åker runt och skejtar i olika parker i Sverige. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Se fler filmer om arbetet med Skateparken på YouTube