ÖP 2030 - del landsbygd

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Katrineholms kommun. Vi inledde vårt arbete med staden Katrineholm, och nu pågår arbetet med landsbygden. Under 2016 beräknas översiktsplan för landsbygden vara klar.

Glad flicka som håller i en korg med närodlade grönsaker. Foto: Hanna Maxstad

Detta händer just nu

Översiktplanen för landsbygden har varit utställd fram till den 7 september 2016. Just nu pågår arbetet med att behandla inkomna synpunkter och göra klart förslaget för antagande i Kommunfullmäktige. 

Ladda hem uställningsversionen av Översiktsplan 2030 - del landsbygd

Klicka på länkarna nedan för att läsa förslag till översiktsplan för landsbygden och dess bilagor i PDF-format.

Översiktsplan 2030 - del landsbygd - utställningsförslag sommaren 2016

Samrådsredogörelse

Hållbarhetsbedömning

Arbetsgång

LIS-utredning

 

Medborgardialoger

Under våren 2014 genomfördes dialogmöten i kommunens samtliga sju tätorter. Här kan du läsa resultatet från alla dialogmöten:

Rapport från dialogen på landsbygden

Bilaga till rapporten 

Under hösten 2014 genomförde vi dialoger med barn och ungdomar som bor på landsbygden. Här nedan finns resultatet sammanfattat:

Rapport_barn och ungdomars perspektiv på landsbygden

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Kontakta oss!

Sara Eresund
Planarkitekt och projektledare
Telefon: 0150-48 81 09