ÖP 2030 - del landsbygd

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Katrineholms kommun. Vi inledde vårt arbete med staden Katrineholm, och nu pågår arbetet med landsbygden. Under 2016 beräknas översiktsplan för landsbygden vara klar.

Glad flicka som håller i en korg med närodlade grönsaker. Foto: Hanna Maxstad

Tyck till!

Nu har du åter igen chansen att tycka till om översiktsplanen för landsbygden. Efter alla inkomna synpunkter under höstens samråd har nu planen arbetats om. Du kan nu lämna synpunkter på det nya förslaget fram till den 7 september 2016.

Skicka dina synpunkter till:

Brev E-post

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

framtid@katrineholm.se

Utställning

Planen finns även utställd på:

  • Butikerna i Äsköping, Valla och Björkvik
  • Kulturhuset Ängeln, Djulögatan 27 i Katrineholm
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 i Katrineholm

Ladda hem Översiktsplan 2030 - del landsbygd

Klicka på länkarna nedan för att läsa förslag till översiktsplan för landsbygden och dess bilagor i PDF-format.

Översiktsplan 2030 - del landsbygd - utställningsförslag sommaren 2016

Samrådsredogörelse

Hållbarhetsbedömning

Arbetsgång

LIS-utredning

 

Medborgardialoger

Under våren 2014 genomfördes dialogmöten i kommunens samtliga sju tätorter. Här kan du läsa resultatet från alla dialogmöten:

Rapport från dialogen på landsbygden

Bilaga till rapporten 

Under hösten 2014 genomförde vi dialoger med barnoch ungdomar som bor på landsbygden. Här nedan finns resultatet sammanfattat:

Rapport_barn och ungdomars perspektiv på landsbygden

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Kontakta oss!

Sara Eresund
Planarkitekt och projektledare
Telefon: 0150-48 81 09