Kvarteret Pionen

Skiss som visar nya bostadshuset vid Kvarteret Pionen, skiss: White arkitekter

Området där bostadshuset planeras byggas ligger inom fastigheten Sandbäcken 3:1 - mitt i kvarteret Pionen. Här planerar man bygga ett bostadshus med plats för cirka 48 nya lägenheter och med fortsatt kommunal parkering i gatuplan.

Byggherre: Tegelstaden Bygg AB
Antal lägenheter: 
cirka 48 hyresrätter
Planerad byggstart:
 årsskiftet 2016/2017
Planerad inflyttning: 2018 

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Planarkitekt Erik Bjelmrot
Telefon: 0150-571 96, 0730-85 99 55
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*