Forssjö

Översikt över Forssjö, karta


Forssjö i korthet

I Forssjö, sju kilometer utanför Katrineholms tätort, planeras för en komplettering av villatomter i anslutning till skolan. En detaljplan är under framtagande och beräknas antas av kommunfullmäktige våren 2015. 

Antal tomter: cirka 5
Markägare: Eriksbergs fideikommiss AB
Invånare i Forssjö dec 2010: 536
Skolor: Förskola, grundskola t.o.m. åk 6, fritidshem, fritidsgård, förskola och familjedaghem.
Idrott: Fotbollsplan, gymnastikhall, motionsspår, badplats och slalombacke.
Näringsliv: BooForssjö/Sandåsa Timber är ett av landets modernaste sågverk.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*